لکه گیری ایزوگام پشت بام

لکه گیری چیست؟

با گذشت زمان و نشست زیرسازی پشت بام ، همچنین به دلیل زلزله‌های خفیف معمولا سطح ایزوگام یا آسفالت بامها دچار ترک و یا حتی شکافهای عمیقی می‌شود که هنگام بارش باران خسارات جبران ناپذیری به سقف وارد می‌کند. ترمیم و عایق کاری این شکافهای ایجاد شده با ایزوگام یا قیر گونی را در اصطلاح لکه گیری گویند. البته با توجه به اینکه قیمت ایزوگام نسبت به قیر گونی پایین‌تر است معمولا از ایزوگام جهت لکه گیری استفاده می‌شود.

برای لکه گیری شکافها ابتدا نصاب ایزوگام اقدام به بازرسی دقیق تمامی پشت بام و تعیین مکانهای که باید عایق رطوبتی نصب شود می‌کند.

این مکانها معمولا شامل ترکها و روزنه‌ها، جاهایی که تبله کرده، بندهایی که از هم جدا شده، آسفالت آسیب دیده زیر کولر،ترک ایجاد شده در بدنه خرپشته و از همه مهمتر پوسیدگی کف خواب فلزی ناودانی می‌شود.

نصاب ایزوگام برای عایق کاری این شکافها ابتدا اقدام به پر کردن آن با چسب ماستیک پایه قیری می‌کند. و ذکر این نکته که در هنگام اجرای ماستیک قیری سطح زیر کار باید عاری از هرگونه آلودگی باشد الزامی می‌باشد.

بدین منظور از عایق رطوبتی مرغوب ترجیحا ایزوگام دلیجان برای پوشش این شکافها استفاده می‌کند نحوه اجرای ایزوگام هم بدین گونه می‌باشد که ایزوگام را در اندازه‌های استاندارد بسته به عرض شکاف برش زده و تحت حرارت زیاد اقدام به نصب ایزوگام روی محل آسیب دیده می‌کند.