مبنای محاسبه هزینه ایزوگام 

قیمت ایزوگام برای مکانهایی مانند پشت بام، پارکینگها، سرویسهای بهداشتی و شیروانی یا ایرانت با مولفه متراژ این مکانها حساب نمی‌شود بلکه مبنای محاسبه ایزوگام بر حسب میزان مصرف ایزوگام(رول ایزوگام 10متری) تعیین می‌شود که تابعی از متراژ پشت بام یا هر مکان دیگری می‌باشد.

بدیهی است که  مقدار جنس مصرفی از متراژ سطح موجود بیشتر خواهد شد و دلیل آن این است که هنگام اجرای ایزوگام توسط ایزوگام کار طبق استانداردهای نصب ایزوگام به صورت تقریبی بین 8 تا 10 سانتی متر بسته به شرکت سازنده عایق رطوبتی اورلب یا هم پوشانی لایه‌های ایزوگام در نظر گرفته می‌شود که باید هنگام عایق کاری توسط نصاب ایزوگام اعمال شود.همچنین به غیر از هم پوشانی لایه‌ها، تیکه کاری دور کانالهای کولر، بالا رفتگی کناره دیواره‌های اطراف ساختمان به اندازه 30 سانتی متر نیز به آن اضافه می‌شود.

 

چگونه مقدار مصرفی ایزوگام را محاسبه کنیم؟

 برای محاسبه میزان مورد نیاز ایزوگام برای عایق کاری پشت بام به طور مثال اگر متراژ کل بنای ساختمان 100 متر می‌باشد .آنگاه با ضرب متراژ واقعی ساختمان در 20درصد و جمع آن با متراژ پایه میزان ایزوگام مصرفی استاندارد محاسبه شده و هیچ هزینه دیگری را  شامل نمی‌شود.

نکته: قیمت ایزوگام مصرفی بستگی به این دارد که  اولا ایزوگام تولیدی عضو مجموعه‌های ایزوگام دلیجان می‌باشد و اگر عضو آن می‌باشد آیا دارای نشان استاندارد می‌باشد. ثانیا در تولید آن از قیر خالص استفاده شده است یا قیر دمیده.

در پایان مقدار ایزوگام مصرفی در قیمت توافق شده با مجری ایزوگام ضرب شده که حاصل آن قیمت تمام شده ایزوگام می‌باشد.