دليجان

  • /
  • برچسب
سامانه تقطیر فیلتراسیون پسماند گازی ایزوگام

سامانه تقطیر فیلتراسیون پسماند گازی ایزوگام

مسؤولان استان مرکزی و شهرستان دلیجان از تست کارگاهی سامانه تقطیر فیلتراسیون پسماند گازی ایزوگام که با همت پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق اختراع و طراحی شده است.