نصب دستگاه فیلتراسیون در کارخانجات تولید ایزوگام دلیجان

نصب دستگاه فیلتراسیون در کارخانجات تولید ایزوگام دلیجان

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دلیجان از نصب دستگاه فیلتراسیون به صورت آزمایشی در یکی از کارخانجات تولید ایزوگام دلیجان خبر داد.خلیلی، سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دلیجان در گفتگو با خبرنگار پیام دلیجان در خصوص این دستگاه گفت: