معلم بازنشسته بیرجندی، ایزوگام شرق کشور را صادر می کند.

معلم بازنشسته بیرجندی تنها واحد تولید ایزوگام پلیمری شرق کشور را اداره و محصولات خود را به 4 کشور جهان صادر می کند.

خاتمی، مدیر واحد تولید ایزوگام پلیمری شرق کشور با اعلام افزایش 31 درصدی صادرات محصولاتش گفت: سال گذشته یک میلیون و 154 هزار و 563 تن ایزوگام به ارزش 808 هزار و 94 دلار از این واحد صادر شد.

در سال 93، 797 هزار و 630 تن ایزوگام به ارزش 557 هزار و 342 دلار از خراسان جنوبی به خارج کشور صادر شد.

خانم خاتمی افزود: ایزوگام پلیمری خراسان جنوبی به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکمنستان صادر می شود.

مدیر واحد تولید ایزوگام پلیمری شرق کشور گفت: روزانه 5 هزار متر ایزوگام و مشتقات آن در کارگاه تولیدی ایزوگام پلیمری شرق کشور تولید می شود که این تولیدات در ایامی که نیاز بازار بیشتر است به دو برابر افزایش می یابد.

واحد ایزوگام پلیمری شرق کشور، سال 85 آغاز به کار کرده و برای 15 نفر به طور مستقیم و حدود هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی