گزارش به کابینه از وضعیت عجیب کف و سقف مدارس

بر اساس گزارش یک مقام مسئول به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری اعلام شده که حسب بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده است که حدود 95 هزار مدرسه فیزیکی در کشور قدمتی بین 1 تا 40 سال دارند که نیاز به عایق کاری مجدد با روشهای نوین صنعت ایزولاسیون دارد.

همچنین بخش قابل توجهی از محوطه این مدارس خصوصا مدارس روستایی، فاقد آسفالت مناسب است یا اینکه عایق رطوبتی پشت بام آنها به ترمیم یا نصب ایزوگام مجدد نیازمند است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ردیف اعتباری خاص برای آسفالت یا اجرای ایزوگام مدارس در ردیف اعتبارات عمرانی ملی یا استانی آموزش و پرورش وجود ندارد.

منبع: تی نیوز